Fri Fragt på Ipads & Computere
Indkøbskurv0Item(s)

Din indkøbskurv er tom.

Product was successfully added to your shopping cart.

Lejebetingelser

Der udlejes på to forskellige måder:

 • Der kan lejes i 12 måneder, hvor lejer er bundet af lejen den første måned.
 • Der kan lejes i 36 måneder, hvor lejer er bundet af lejen de første 12 måneder.

Vilkår:

It-Nørden overdrager lejer brugsretten til det lejede produkt.

Afhængig af lejekontraktens varighed er produktet lejers ejendom uden yderlig betaling efter 12 eller 36 måneders uafbrudt leje.

Lejer kan på et hvert tidspunkt opsige lejen efter bindingsperioden og leverer computeren tilbage. It-Nørden skal dog have computeren i hænde senest 9 dage før næste lejeperiode skal betales.

Lejeydelsen forfalder på samme dag i måneden, som da der blev bestilt. D.v.s. hvis der blev bestilt f.eks. en computer til leje d. 18, så er næste måneds leje forfalden d. 18. i den næste måned.

Samtykkeerklæring:

Når du lejer hos os, skal du være myndig og dermed mindst 18 år gammel. Ved at gennemføre din bestilling bekræfter du det.

Er du yngre, kan du bede f.eks. en af dine forældre om at gennemføre bestillingen for dig.

 

Gebyr:

It-Nørden er berettiget til at kræve betaling af gebyr, hvis omstændighederne giver anledning dertil.

 • Påmindelse om betaling (efter 8 dage) kr. 100
 • Rykkerskrivelse (efter 16 dage) kr. 100
 • Rykkerskrivelse (efter 24 dage) kr. 100 (sendes herefter til inkasso)
 • Oplåsning af computer kr. 300.
 • Inkassobesøg, afhentning af udstyr og forgæves afhentning af udstyr: kr. 500

+ kørsel efter statens takster

Lejebetingelser for It-Nørden.

 1. Det lejede udstyr/ejerforhold.
 2. Misligholdelse af lejeaftalen.
 3. Forsikringsforhold, ansvar og arbejdsstandsning.
 4. Det udlejede.
 5. Afhentning og tilbagelevering.
 6. Betalingsbetingelser.
 7. Kreditorvurdering
 8. Retstvister.
 9. Backup og service.

 

1. Det lejede udstyr/ejerforhold.

1.1 Lejede udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje/udlån kan kun ske med skriftlig godkendelse af It-Nørden ApS.

1.2 Det udlejede produkt forbliver It-Nørden ApS ejendom. It-Nørden ApS kan på ethvert tidspunkt ved misligholdelse sætte sig i besiddelse af det udlejede produkt, om fornødent ved fogedens hjælp.

1.3 Det udlejede produkt må ikke pantsættes, sælges eller overdrages til tredjemand. Det udlejede produkt forbliver It-Nørden ApS ejendom indtil ethvert tilgodehavende er betalt.

1.4 Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af It-Nørden ApS fastsatte priser.

1.5 Den tid produktet er udlejet kaldes lejeperioden. Herved forstås den tid produktet er reserveret og til rådighed fra It-Nørden ApS lokaler, indtil produktet er returneret til It-Nørden ApS, eller købt fri.

1.6 Første lejedag regnes fra den dag produktet bestilles/afhentes/leveres. Korteste lejeperiode er 1 måned. Tilbagelevering af det legede produkt skal ske på tilbageleveringsdatoen inden normalt arbejdstid ophør eller efter nærmere aftale med It-Nørden ApS. Ved senere tilbagelevering faktureres lejer for en ekstra lejeperiode.

1.7 Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker ved indgåelse af ny kontrakt hvori ny lejeperiode aftales.

2. Misligholdelse af lejeaftalen.

2.1 Hvis en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er It-Nørden ApS berettiget til uden varsel at afhente det lejede produkt. Det samme gør sig gældende, hvis lejer på anden vis misligholder kontrakten.

2.2 Hvis der indledes fogedforretning mod lejer, ved standsning af sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette IT-Nørden ApS herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om It-Nørden ApS ejendomsret til de lejede produkter.

2.3 Computer er udstyret med Windows ”find min computer.” I tilfælde af bortkommet computer, kan dette bruges til lokalisering, ydermere giver det It-Nørden ApS mulighed for at låse computer.

2.4 Gennem Windows ”Find min enhed” kan IT-Nørden ApS i forbindelse med misligholdelse af kontrakten låse computeren, personlige data udleveres mod forespørgsel. Kontakt It-Nørden herom.

3. Forsikringsforhold, ansvar og arbejdsstandsning.

3.1 Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade eller bortkomst af det lejede produkt, også selv om skaden er hændelig. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til IT-Nørden ApS, tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for skader, som It-Nørden ApS ikke får dækket af forsikring, herunder men ikke begrænset hertil, tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer/lokaler, glemte, tabte, eller forlagte produkter eller anden bortkomst.

3.2 It-Nørden ApS er i forbindelsen med lejeaftalen uden ansvar for drifts-, avance- eller anden indirekte tab.

3.3 It-Nørden ApS hæfter ikke for skade på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening eller andre forhold som ligger uden for IT-Nørden ApS kontrol.

3.4 Lejer overtager ansvar og risiko fra det øjeblik, hvor det lejede produkt overdrages og indtil det lejede produkt returneres jævnfør lejeaftalen.

3.5 Enhver følge af skade og uheld, såsom, men ikke begrænset hertil, forsinkelse af arbejdet, driftstab, dagbøder, eller anden kontraktmæssige sanktioner er It-Nørden ApS uvedkommende.

 

4. Det udlejede.

4.1 Det udlejede produkt må kun anvendes i henhold til enhver gældende lovgivning.

4.2 Der må ikke fortages ændringer eller reparationer af det lejede produkt uden særlig aftale herom.

5. Afhentning og tilbagelevering.

5.1 Tilbagelevering af det lejede produkt, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil ikke, uden særlig aftale herom, berettige til nedsættelse af lejen.

5.2 Det lejede produkt skal, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet/levet fra. Det lejede produkt betragtes først som afleveret, når IT-Nørden ApS har kvitteret herfor.

5.3 Det legede produkt skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. It-Nørden ApS forbeholder sig retten til at rengøre det lejede produkt for lejers regning, hvis det ikke lever op til normal standard.

5.4 Ved returnering gælder for lejede produkter, at vi skal have det lejede i hænde 8 dage før betalingsfrist på faktura for næste måneds leje. Har man f.eks. lejet et produkt den tolvte i en måned, så skal vi have produktet i hænde senest den fjerde i den næste måned.

6. Betalingsbetingelser.

6.1 Ved leje betales første måneds leje ved bestilling/afhentningen/leveringen af det lejede produkt.

Ved bestilling af speciallavede varer, der er lavet særligt til dig såsom bærbar, gamer computer og stationær, frafalder den normale online fortrydelsesret ved bestilling. Speciallavede varer medfører en udgift for virksomhed, da det er vare købt hjem for at bygge til kundes formål.

IT-Nørden anvender betalingssystemet Billing4All. Det betyder at:

 • Mails vedrørende regninger vil have Billing4All som afsender.
 • Du vil kunne tilknytte et betalingskort til din betaling, så betalingen bliver trukket automatisk.
 • Ved alle nye lejeaftaler, vil være købsdatoen hvor ens lejeperiode starter. Dermed er det den dag i måneden, hvor betalingen bliver opkrævet.

Hvis du har spørgsmål eller brug for support, skal du kontakte os på mailen support@it-noerden.dk.

Øvrige afregninger for, men ikke begrænset hertil, service, reparationer, forbrugsmaterialer, montage og andet som ikke er omfattet af det i lejekontraktens aftale, faktureres løbende.

6.2 Betales en faktura ikke rettidig pålægges kr. 100,- i gebyr samt morarenter fra forfaldsdato til betalingen finder sted med 1/5% pr. påbegyndt måned.

6.3 Faktura fremsendes pr. e-mail. Ønskes faktura fremsendt i papirudgave tillægges et porto- og håndteringsgebyr på kr. 50,-

6.4 Ved misligholdelse af betalingsbetingelser på ethvert mellemværende mellem It-Nørden ApS og lejer, har It-Nørden ApS ret til at afhente alt af IT-Nørden ApS retmæssige ejendom hos den pågældende lejer, uanset om netop dette produkt er en del af de aftaler, der er misligholdt. Dette giver ikke anledning til reduktion i den aftalte lejepris og enhver opnået rabat annulleres.

6.5 for betaling ved overførsel til Sparekassen Thy. konto 9090 3932028 eller MobilePay 28865 skal det fremgå tydeligt, hvem lejer er eller fakturanummer.

6.6 Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til It-Nørden ApS med henvisning til ikke anmeldte mangler.

7. Kreditorvurdering

Vi foretager kreditvurderinger via tredje part. Du kan stadig leje hos os, selvom du er registreret. Hvis du er registreret og lejer i 12 måneder, så er de første fire måneders leje forfalden ved bestilling og hvis du lejer i 36 måneder, så er de første tolv måneders leje forfalden ved bestilling.

8. Retstvister.

7.1 Alle tvister, som udspringer af denne lejeaftale, kan efter It-Nørden ApS valg anlægges ved retten i Aalborg.

9. Backup og service.

8.1 Serviceaftale omhandler support til ikke fysisk fejl på pågældende produkt. Support udføres over fjernsupport. Support dækker ikke tredje parts programmer eller hardware. Support udføres på hverdage dage mellem kl. 08:00 og 16:00 ved opkald til tlf. 71 99 23 02 eller e-mail til support@it-noerden.dk.

8.2 Backup opsættes efter ønske til backup af data på lejede produkt. Der tages ikke backup af tredje parts produkter. It-Nørden ApS er ikke ansvarlig for data via backup, men tilbyder det som en ekstra service. Lejer er selv ansvarlig for backup og data her

Cookies

Vi anvender ”cookies”.

Cookies er en lille tekstfil. Tekstfilen gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende. Formålet med cookien er, at genkende den enhed, den er gemt på. Dermed huskes enhedens indstillinger og så kan vi lave lidt statistik, eller målrette reklamer, m.v. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, så virker websitet eller shoppen ikke optimalt og du kan ikke bestille vare.

Læs gerne mere under Cookies - linket åbner i et nyt vindue.

Accepter